שקיפות מידע לתושב

חוק חופש המידע


יישום חוק חופש המידע בעיריית יבנה:
 
הממונה על חוק חופש המידע בעיריית יבנה: עו"ד טובה אלטמן-שפירא, יועצת משפטית.
 
כתובת: רחוב התנאים 1, יבנה
טלפון: 08-9433439

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.
 
מידע - כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע - לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

ממונה על העמדת מידע לציבור - מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.

הנחיות מנהליות וחוקי עזר - 
רשות ציבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
 

אגרות

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו. גובה האגרה מעודכן ב-1 באוקטובר של כל שנה, בהצמדה למדד.

גובה האגרות:

 • אגרת בקשה - 22 ש"ח
 • אגרת טיפול - 33 ש"ח לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה
 • אגרת הפקה - 0.22 ש"ח לכל עמוד צילום או פלט מחשב, או 2.78 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר.
 • פטור מאגרה - מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה- 167 ש"ח
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
 • מדיניות בשלבי עיצוב ,דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 יום מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

הגנה על צד שלישי

נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה.

מסמכים 

 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button