המערכת הפנאומטית

יבנה הינה העיר הראשונה בישראל המובילה פרויקט של פינוי אשפה פניאומטית.
מערכת חדשנית, איכותית ואמינה, הנתמכת על ידי מערכות טכנולוגיות של ניהול ובקרה לשינוע אשפה לטרמינל ראשי מחוץ לשכונת המגורים.

המערכת לפינוי אשפה פנאומטית מורכבת ממספר חלקים:
 1. מערך פינוי האשפה במבני המגורים: כולל שוט אשפה וחדר אשפה מרכזי בכל בניין מגורים.
 2.  צנרת תת קרקעית: מובילה בשאיבת וואקום את האשפה למבנה הראשי המצוי מחוץ לשכונה.
 3. ״טרמינל״ מבנה ראשי: מרכז את כל הפסולת המגיעה מכל הבניינים בשכונה וממנו משנעים את הפסולת לאתרי מחזור/הטמנה.
 
 1. שוט אשפה ביתי
 2. שוט אשפה ציבורי
 3. חדר האשפה הראשי של המבנה
 4. צנרת התת קרקעית שמובילה את הפסולת
 5. מערך כניסת האוויר הנקי מהמבנה הראשי
 6. הצקלון- מפריד בין האוויר לפסולת הנשאבת באמצעות המערכת
 7. מכולות הפסולת
 8. צנרת פליטת האוויר הנקי בתום תהליך השאיבה
 
המערכת הפנאומטית 
 
״טרמינל״ - מבנה ראשי לאיסוף הפסולת מחוץ לשכונה הירוקה
 
 ״טרמינל״ - מבנה ראשי לאיסוף הפסולת מחוץ לשכונה הירוקה
 
 מערך הצנרת הראשי ב״טרמינל״
 
מערך הצנרת הראשי  

ראש עיריית יבנה ובכיריה בסיור ב״טרמינל״

 
ראש עיריית יבנה ובכיריה בסיור ב״טרמינל״ 

המערכת משולבת גם במרכזים מסחריים
 
 המערכת משולבת גם במרכזים מסחריים
 

הצורך בביצוע מערך פינוי אשפה מתקדם

ניהול הפסולת בשכונה ירוקה מחייב שמירה על מניעת מפגעים סביבתיים והגברת המחזור. כל זאת מבוצע על ידי המערכת לפינוי אשפה בשיטה הפנאומטית ברמות שלא היו מקובלות עד כה בישראל.
האתגר עמו מנסה המערכת להתמודד:
נושא הפסולת בישראל אינו מטופל במקסימום היעילות האפשרי. פסולת רבה אינה מופרדת ואתרי ההטמנה בישראל עומדים להתמלא ולכן המערכת מנסה להוריד את נפחי הפסולת שאינן אורגאניים )קיימת הפרדה מובנית במערכת( ומשכנעת את התושבים בפשטות ההפעלה שלה לבצע את ההפרדה.
 
 

שיפור משמעותי בניהול מערך פינוי האשפה

 
שיפור מערך פינוי האשפההמערכת הפנאומטית לפינוי אשפה הינה פרויקט חלוצי בישראל התורמת לשיפור ניהול פינוי האשפה במגוון תחומים: שיפור באיכות הסביבה, פינוי אשפה מבוצע במערכת סגורה, הפינוי למבנה המרכזי מתבצע באמצעות מערכת שינוע תת קרקעית, המונעת את כל המפגעים הנגרמים ע"י פינוי אשפה באופן המקובל, כגון:
מטרדי ריח, לכלוך ממכולות האשפה, תנועה של משאיות לפינוי בשכונה, חסכון בכח אדם, ביצוע הפרדה במקור, נוחות לתושבים בפינוי האשפה ביתית ועוד.
יתרונות ושיפור תהליכי העבודה:
המערכת הפנאומטית לפינוי אשפה הינה מערכת סגורה המופעלת ומבוקרת ע"י מערכת ממוחשבת ממרכז הפעלה ראשי ע"י מפעיל אחד בלבד. הדבר מביא לשיפורים משמעותיים בניהול מערכת פינוי האשפה:

 1. אין מערכת מכולות אשפה המפוזרות ברחבי השכונה הגורמות למטרדי לכלוך וריח.
 2. אין כניסה של משאיות אשפה לשכונה לפינוי האשפה עם כל המטרדים הידועים של ריח, פיזור אשפה, רעש המשאיות בשעות הלילה, זיהום אויר ועוד. זאת ועוד חסכון באנרגיה הכרוכה בשינוע ע"י משאיות.
 3. חסכון בכח אדם: המערכת מתופעלת ע"י מפעיל ראשי אחד ונהג לפינוי המכולה.
 4. חסכון ברכבים לאיסוף ושינוע האשפה למרכזי הטמנה או מיחזור.
 5. פינוי הפסולת במיכלים דחוסים של 24 מ"ק אטומים המצויים במבנה המרכזי הממוקם מחוץ לשכונה ומונע מטרדי ריח ולכלוך.
 

מדדים למדידת השיפור בתהליכי העבודה


המדד המרכזי להוכחת שיפור בתהליכי העבודה הינו הצלחה בהטמעת טכנולוגיה חדשנית לניהול מערך פינוי אשפה המהווה שינוי משמעותי בקונספט הקונבנציונלי לפינוי אשפה ע"י מעבר למערכת סגורה ומבוקרת מחשב. אכן המערכת פועלת ב"אפס" תקלות ומשפרת את יישום מחזור האשפה ע"י הנגשת הפרדת זרמי אשפה בשתי כניסות נפרדות ברמת הבית הבודד.
יעדים להצלחה:
הכנסת שינוי משמעותי במערך פינוי האשפה והחדרת טכנולוגיה חדשנית אשר משנה באופן יסודי את התפיסה וההתנהגות בתחום זה, החל מרמת בית אב ועד לפינוי האשפה לאתרי ההטמנה או המחזור.
להצלחת הפרויקט יש מספר מדדים:
 1. הטמעת הטכנולוגיה החדשה אשר משמעותה שינוי הקונספט לניהול מערך פינוי אשפה מהמערכת הקונבנציונלית למערכת חדשנית סגורה ומבוקרת מחשב.
 2. הטמעת תרבות השימוש במערכת החדשה בקרב התושבים שבבסיסה הפרדת אשפה ברמה ביתית לשני זרמים: אשפה רטובה ואשפה יבשה, ושימוש במערכת עפ"י הנהלים במטרה למנוע השבתת המערכת ואילוץ הרשות לשוב למערכת הקונבנציונלית. כדי להבטיח את הטמעת תרבות
 3. השימוש במערכת ע"י התושבים הוקם מערך הדרכה שהדריך את התושבים ברמה של בית אב בכלל זה חלוקת חומרי הסברה.
 4. שיפור חזות השכונה ע"י הפסקת השימוש בכלי אצירה לפינוי אשפה חיצוניים, ביטול השימוש במשאיות לפינוי אשפה עם כל המטרדים הנובעים מכך, דבר המשדרג את איכות הסביבה של השכונה.
 5. הצלחה ביישום ההפרדה במקור ע"י התושבים והגדלת שיעור מחזור הפסולת על כל המשתמע מכך באשר לצמצום כמות הפסולת המוטמנת, הגדלת היקף מחזור האשפה ועוד.
 6. צמצום משמעותי במשאבי כח אדם, רכבים ואנרגיה לטיפול בפינוי הפסולת הביתית.


מדדים למדידת השיפור בתהליכי העבודה 
 

השפעת המערכת

תושבי השכונה הירוקה זוכים לשירות מוניציפאלי חדשני המבטיח שיפור באיכות הסביבה, נוחות בניהול הטיפול וסילוק אשפה ביתית, מניעת מטרדים הנובעים מניהול מערך פינוי אשפה קונבנציונלי.
 • עיריית יבנה: הכנסת המערכת מביאה בשורה חדשה בכל הקשור למתן שירותים מוניציפאליים בתחום שוטף ויום יומי. מיתוג העיר כיישוב עם איכות חיים וסביבה גבוהה.
 • הביקוש למגורים בעיר גדל עקב מיתוג כעיר "ירוקה" דבר שהביא להגברת הביקוש למגורים. כראיה, תוך שלוש שנים אוכלסו כ- 4,000 יחידות דיור בשכונה )מתוך 4,700 יחידות דיור(.
 • ערים רבות ראו בהצלחת הפרויקט ביבנה כמודל לחיקוי, נציגי ערים ויישובים מגיעים לביקורים בעיר ללימוד המערכת ובחינת היתכנות ליישום הפרויקט ביישוביהם. 
 
 

חדשנות מוניציפלית

עיריית יבנה הינה העיר הראשונה בישראל אשר יישמה הטמעה של מערכת פנאומטית לניהול מערך פינוי האשפה, אשר הביאה לשינוי מהפכני בכל הקשור לפינוי האשפה החל מהרמה של בית אב ועד לרמה הכלל עירונית.
מערכת פנאומטית מבוססת על טכנולוגיה חדשה המבצעת את כל ההליך במערכת סגורה.
המערכת זוכה להצלחה רבה והעיר יבנה הפכה למוקד "עליה לרגל" ללימוד המערכת ע"י ערים רבות מתוך כוונה להטמיע בהן מערכת דומה.
 
 

התייעלות וחסכון

הכנסת המערכת הפנאומטית לפינוי אשפה תרמה להתייעלות במיצוי המשאבים המוניציפאליים במספר
ממדים כמפורט:
 1. השקעה הונית: ביצוע הפרויקט נעשה באמצעות מכרז D.B.O.T כך שההשקעה ההונית הגדולה בסך של כ– 35 מיליון ₪ בוצעה ע"י החברה היזמית ובכך העירייה נמנעה משעבוד כספים לטווח ארוך.
 2. חסכון בכח-אדם: המערכת מופעלת באופן שוטף ע"י מפעיל המערכת ונהג המפנה את מכולת האשפה בהיקף של 24 טון. זאת בהשוואה להעסקת מספר רב של עובדים במערך פינוי האשפה הקונבנציונלי בהם פועלים נהגים.
 3. חסכון בהשקעה בתשתיות: הטמעת המערכת הפנאומטית מייתרת את השימוש במכולת, תחנת מעבר ועוד. לדבר השפעה ישירה על צימצום ההשקעה ברכישת מערך מכולות לאצירת אשפה כפי שמבוצע בשיטה הקונבנציונלית.
 4. איכות הסביבה: המערכת הפנאומטית תורמת תרומה משמעותית בכל הקשור לאיכות הסביבה מעצם היותה מערכת סגורה המייתרת הצבת מכולות ברחבי העיר, פינוי ע"י מערך משאיות לפינוי אשפה, מניעת מטרדי ריח ולכלוך וחוסכת ביזבוז קרקע עבור תשתיות אלה ע"י שימוש במערך צינורות תת קרקעיים.
 5. הפרדת פסולת במקור: המערכת תורמת להפרדת אשפה לשני זרמים, אשפה רטובה ואשפה יבשה ברמה של בית אב ובכך מגדילה את שיעור מיחזור האשפה.
לא עוד פחי אשפה גדולים ומשאיות לאיסוף זבל  
 

מדדים לאפקטיביות המערכת

 1. ביטול הצורך בפינוי אשפה באמצעות משאיות.
 2. ביצוע הפרדה במקור ע"י התושבים ברמת בית האב וחסכון הטיפול בתחנות מעבר.
 3. הגדלת היקף הפסולת למחזור.
 4. הקטנת היקף הפסולת המוטמנת.
 5. ניצול טוב יותר של שימושי הקרקע עקב אי שימוש במכולות אשפה התופסות שטח העמדה.
 6. הקטנת מטרדים כגון: ריח, לכלוך ותברואה הנגרמים בשל השימוש במכולות אשפה.
תנאים להטמעת המערכת
על מנת להטמיע את המערכת לפינוי אשפה פנאומטית יש לבצע בדיקת היתכנות הנדסית שבה יבחנו הסוגיות הבאות:
 1. פוטנציאל היקף הפסולת.
 2. טווחי השירות מהתחנה הראשית 2-2.5 ק"מ.
 3. אפשרות למקם את מבנה התחנה הראשית.
 4. עלויות כלכליות להפעלת מע׳ קונבנציונלית מול עלויות הקמה ותפעול של המערכת החדשה.
 
עבודות הקמת התשתית למערכת הפנאומטית 
 
אפקטיביות המערכת 
 


פינוי אשפה
 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button