מכרזים

מציג 1 עד 16 מתוך 40 נושאים.
1 2 3 »

מס` המכרז: 25/2023

שם המכרז: מתן הרשאה להצבה ופרסום בשלטים דיגיטליים.

עלות המכרז: 500 ₪

שאלות הבהרה: עד 15/6/23 שעה 12:00 במייל: yanivt@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22/6/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שד` דואני 50 יבנה.

פרטים נוספים: אגף שפ"ע 08-9433348 ובאתר האינטרנט העירוני: www.yavne.muni.il

מס` המכרז: 24/2023

שם המכרז: קבלת הצעות לאספקת דוכני מזון ו/או עגלות מזון ו/או מזנונים לעיריית יבנה ו/או
להפקת אירועים עם דוכנים לרבות דוכני מזון.

עלות המכרז: 250 ₪

שאלות הבהרה: עד 15/6/23 שעה 12:00 במייל: yanivt@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22/6/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שד` דואני 50 יבנה.

פרטים נוספים: אגף שפ"ע 08-9433348 ובאתר האינטרנט העירוני: www.yavne.muni.il

לצפייה במכרז

קול קורא לקבלת הצעות מחברות הזנק לפתרונות טכנולוגיים ומוצרים חדשניים לעיריית יבנה (בהתאם למסלול התמיכה – קול קורא לפיילוטים ברשויות מקומיות מטעם רשות החדשנות)
 
עיריית יבנה פונה בזאת למתן הצעות מחברות הזנק, למוצרים ופתרונות טכנולוגיים לעיריית יבנה במסגרת פיילוט של רשות החדשנות- מסלול רשויות לפי תנאי רשות החדשנות

מועד אחרון להגשת ההצעות:  22/06/23 למייל offers@yavne.muni.il

שאלות/ הבהרות ניתן להפנות בדוא"ל: avigails@yavne.muni.il וזאת עד ליום 19.6.2023
יש לוודא קבלה טלפונית בטלפון: 08-9433338.

לפרטים והגשת הצעה לחץ כאן

מספר מכרז: 21/2023 (הארכה)

שם המכרז: לקבלת שירותי שיווק ומכירת כרטיסים לאירועים רבי משתתפים באמפיפארק בעיר יבנה

עלות המכרז: 250 ש"ח שלא יוחזרו. לתשלום האופן מקוון לחץ כאן
מועד אחרון להגשת הצעות : יום ראשון, 11/6/23, עד השעה 13:00
מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה

לשאלות ופרטים: גילי צמח טלפון: 054-2118004 או המייל: gilimix@gmail.com
 
 
 

מס` מכרז: 20/2023
 
שם המכרז: מכרז משותף למתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור הרשויות המקומיות 
 
עלות המכרז: 1,500 ש"ח שלא יוחזרו. לתשלום האופן מקוון לחץ כאן
מועד אחרון להגשת הצעות : יום חמישי , 29/6/23, עד השעה 12:00 
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי העירייה, לשכה משפטית, בשעות העבודה  
מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה 
לשאלות ופרטים: עוה"ד איתן בראש בטלפון: 03-6938266 או המייל: eitan@barash-somech.co.il  
 

מס` המכרז: 13/2023

שם המכרז: ביצוע מעליות לבתי ספר "עתידים" ו"דמוקרטי"

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

סיור קבלנים חובה: יום שלישי,  6/6/23 בשעה 12:00 באגף הנדסה, רחו התנאים 4 יבנה.

שאלות הבהרה: עד יום חמישי, 15/6/23 במייל: hagai@yavne.muni.il

מועד הגשת הצעות: 22/6/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.
 

מס` המכרז: 16/2023

שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לאפיון, אספקה הטמעה ותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות


עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד יום שני, 12/6/23 שעה 12:00 במייל: yudaya@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: יום שני, 3/7/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.

פרטים נוספים: אגף מחשוב:  08-9433396
 


מס` המכרז: 15/2023

שם המכרז: קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד יום ראשון, 28/5/23 שעה 12:00 במייל: yanivt@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: יום שני, 5/6/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.

פרטים נוספים: אגף שיפור פני העיר 08-9433348
 
לקבלת נוסח המכרז ניתן לפנות לאגף שיפור פני העיר בטלפון: 08-9433345 או דואר אלקטרוני: yanivt@yavne.muni.il
 

מס` המכרז: 17/2023

שם המכרז: הקדמת מועד הגשה - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל
ומיוחדו להסעות אקראיות ומיוחדות


מחיר התיק: 500 ש"ח שלא יוחזרו. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד 29/5/23 בשעה 12:00 במייל: Sima@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: 8/6/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.

פרטים נוספים באגף החינוך טלפון: 08-9425573 
 
 

מס` המכרז: 11/2023

שם המכרז: ביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה והעברה של מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת במתחם יבנה מזרח - שורק (תמ"ל 1049).
 
(מכירת חומר המכרז החל מיום 7/5/23, במשרדי אגף הנדסה, רחוב התנאים 4 יבנה).

מפגש וסיור קבלנים בוידאו (זום) חובה: 14/5/23 בשעה 11:00. פרטים ולינק לצורך השתתפות במפגש ימסרו לכל לכל המציעים שיירשמו במשרדי העירייה עם רכישת מסמכי המכרז וכן לכל מציע שיישלח את פרטיו לגב` ג`ינה שלגר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: gina@cpm.co.il, לפחות 3 ימי עסקים לפני מועד המפגש.

שאלות הבהרה: עד 25/05/23 עד השעה 17:00 במייל gina@cpm.co.il

עלות המכרז: 5,000 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

מועד הגשת הצעות: 25/6/23 בין השעות 9:00-12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50, יבנה.

מס` המכרז: 6/2023

שם המכרז: הארכה ושינוי תנאי מכרז- אחזקת מערכות רמזורים וגלים ירוקים לרבות תחזוקת ג 7 ו- ה 8.

סיור קבלנים: יום שלישי,  4/4/23 בשעה 12:00 באגף שפ"ע רחוב התנאים 1.

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד יום שלישי, 11/4/23 שעה 14:00 במייל: ofer@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: יום שני, 8/5/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שד` דואני 50 יבנה.
 
 
 

שם המכרז: שירותי תכנון אדריכלי של תוספת לבית ספר אופקים לחנ"מ.

שאלות הבהרה: עד יום חמישי, 30/3/23 במייל- hagai@yavne.muni.il

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

מועד הגשת הצעות: עד יום שני, 17/4/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.
 

מס` המכרז: 8/2023

שם המכרז: הצבת מתקנים, איסוף, שימוש חוזר ו/או מיחזור של בגדים ובדים

סיור קבלנים: יום חמישי,  16/3/23 בשעה 10:00 באגף שפ"ע רחוב התנאים 1.

עלות המכרז: 300 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד יום חמישי, 23/3/2322 שעה 14:00 במייל: yanivt@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: יום ה` 30/3/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.
 
 
 

מס` המכרז: 9/2023

שם המכרז: הפעלת השוק העירוני

סיור קבלנים: יום חמישי, 16/3/23 בשעה 11:00 באגף שפ"ע, רחוב התנאים 1.

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

שאלות הבהרה: עד יום חמישי, 23/3/2322 שעה 14:00 במייל: yanivt@yavne.muni.il

מועד אחרון להגשת ההצעות: יום חמישי, 30/3/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.
 
 

מס` המכרז: 4/2023

שם המכרז: בחירת אדריכל לתכנון בית ספר תיכון בעיר יבנה.

שאלות הבהרה: עד יום שלישי, 28/2/23 במייל- hagai@yavne.muni.il

עלות המכרז: 500 ₪. לתשלום באופן מקוון לחץ כאן

מועד הגשת הצעות: עד יום חמישי, 9/3/23 עד השעה 12:00.

מקום להגשת ההצעות: מזכירות העירייה במסירה אישית, שדרות דואני 50 יבנה.
 
 
 

  
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button